Jak założyć konto na Facebooku

Wszelkie wskazówki dotyczące zakładania konta na facebooku znajdziesz tutaj: facebook.com/help/188157731232424

Istnieją dwa sposoby na utworzenie konta na Facebooku. Nowe konto możesz utworzyć w aplikacji Facebook lub w przez stronę internetową facebook.com

Tworzenie konta na Facebooku poprzez aplikację Facebook

 • Otwórz aplikację Facebook i dotknij opcji Utwórz nowe konto na Facebooku, a następnie dotknij Dalej.
 • Wprowadź imię i nazwisko, którym posługujesz się na co dzień, a następnie dotknij przycisku Dalej.
 • Podaj datę urodzenia i naciśnij przycisk Dalej.
 • Wskaż swoją płeć i naciśnij przycisk Dalej.
 • Wprowadź numer telefonu komórkowego, a następnie dotknij opcji Dalej.
  Aby zamiast tego użyć adresu e-mail, dotknij opcji Zarejestruj się przy użyciu adresu e-mail.
 • Utwórz hasło i dotknij opcji Dalej, a następnie Zarejestruj się.
 • Aby dokończyć tworzenie konta, musisz potwierdzić adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.

Tworzenie konta na Facebooku poprzez przeglądarkę

 • Przejdź do strony www.facebook.com i kliknij przycisk „Utwórz nowe konto”
 • Wprowadź imię i nazwisko, którym posługujesz się na co dzień.
 • Wprowadź adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.
 • Wybierz płeć, podaj datę urodzenia i ustal hasło.
 • Dotknij opcji Zarejestruj się.
 • Aby dokończyć tworzenie konta, musisz potwierdzić adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.