Orzeczenie o niepełnosprawności

Co to jest orzeczenie o niepełnosprawności dziecka ?

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym status dziecka jako osoby niepełnosprawnej. Dzięki niemu możliwe jest ubieganie się o różne formy wsparcia, takie jak świadczenia, ulgi, czy specjalne uprawnienia, które mają na celu ułatwienie życia zarówno dziecku, jak i osobom sprawującym nad nim opiekę. Jest to dokument niezbędny w wielu aspektach życia społecznego i zdrowotnego, umożliwiający dostęp do dedykowanych zasobów i udogodnień.

Kto może uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności ?

Orzeczenie o niepełnosprawności można uzyskać dla dziecka, które nie ukończyło jeszcze 16 lat i które spełnia określone kryteria zdrowotne. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji medycznej potwierdzającej stan zdrowia dziecka oraz fakt, że wymaga ono znacznie większej opieki niż rówieśnicy. Proces ubiegania się o orzeczenie jest regulowany przez odpowiednie przepisy i wymaga spełnienia konkretnych warunków m.in.:

  • gdy Wasza pociecha ma ograniczenia sprawności fizycznej lub psychicznej i posiadacie dokumentację medyczną, która potwierdza tą niepełnosprawność,
  • ograniczenia sprawności będą trwały dłużej niż rok i wynikają z określonych przyczyn, z którymi możecie zapoznać się tutaj,
  • wasze dziecko potrzebuje od Was całkowitej opieki lub pomocy dużo większej niż jego rówieśnicy.

Szczegółowe warunki są wypisane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeśli dziecko ma powyżej 16 lat, przeczytaj te informacje.

Jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać orzeczenie?

Proces uzyskania orzeczenia wymaga złożenia formalnego wniosku, który jest dostępny w powiatowych lub miejskich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności. Rodzice lub opiekunowie muszą również zgromadzić kompletną dokumentację medyczną dziecka, która potwierdza jego stan zdrowia i potrzeby. Ważne jest, aby pamiętać o ograniczonej ważności niektórych dokumentów, takich jak zaświadczenie lekarskie. Takie zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia Waszego dziecka, jest ważne tylko 30 dni od wystawienia.

Gdzie złożyć dokumenty?

Komplet dokumentów należy złożyć w odpowiednim powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wybór odpowiedniej instytucji zależy od miejsca stałego zamieszkania rodziny lub aktualnego pobytu, jeśli jest on dłuższy niż dwa miesiące.

Kto jest uprawniony do złożenia dokumentów?

Za złożenie wniosku i niezbędnych dokumentów odpowiedzialny jest rodzic lub opiekun prawny dziecka. To osoba, która posiada prawnie ustanowioną opiekę nad dzieckiem i reprezentuje jego interesy.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie orzeczenia?

Mimo że formalny czas oczekiwania na orzeczenie wynosi około miesiąca, w praktyce proces ten może potrwać od jednego do dwóch miesięcy.

Pamiętaj! Orzeczenie wydawane jest BEZ ŻADNYCH OPŁAT!

Ważne jest, aby rodziny wiedziały, że cały proces wydawania orzeczenia o niepełnosprawności jest bezpłatny. Państwo nie pobiera żadnych opłat za rozpatrzenie wniosku i wydanie dokumentu.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:
gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-dla-dziecka-ktore-ma-mniej-niz-16-lat